龍婆通丹聖物心咒合集

刷完你的卡
刷完你的卡
刷完你的卡
4225
文章
0
评论
2022年3月6日23:38:08 评论 0

龍普通丹心咒合集

龍婆通丹聖物心咒合集

佛首經:

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

Namotasa Bagawato Ahrahato Samma Samputatsa;

納摩達薩; 帕卡哇多; 阿拉哈多; 三瑪三菩塔薩

龍婆通丹 坤平贊達

月神贊達2545

นะโม3จบ

โอมจันทราทิราศรี สุนะโมโล สุสิโมพุทโธ ภะโตนาโง 9จบ

佛首經三遍

嗡贊塔啼啦兮 素納摩羅 素兮摩普陀 帕多拿喔*九遍

九面富貴佛(龍婆通丹)心咒:

นะโม3จบ

"นะโมพุทธายะ อุอากะสะ ทุสะนิมะ ธะนัง โภคัง

โอมระรวย มหาระรวย โอมมหาสิทธิโชค สะวาหะ"

佛首經三遍

納摩普塔亞 吾阿嘎薩 圖薩逆瑪 堂芒 婆康

嗡啦瑞 瑪哈啦瑞 嗡瑪哈兮啼籌 薩哇哈

龍婆通丹 九頭魯士

九面魯士心咒:

นะโม 3 จบ

อะหังวันทามิ มหามุนี มหาบูชา

จิตตะ จิตตัง ภะวันตุเต

佛首經三遍

阿航灣塔咪 瑪哈姆尼 瑪哈卟察

吉達 吉當 帕灣度迭

龍婆通丹聖僧庫奇威符管心咒:

ตั้งนะโม 3 จบ

ทุสะมะนิ สะมะนิทุ มะนิทุสะ นิทุสะมะ อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ สังวิธาปุกะยะปะ นะโมพุทธายะ

佛首經三遍

突薩瑪逆 薩瑪逆突 瑪逆突薩 逆突薩瑪

阿叭瑪祖叭 啼瑪桑昂庫 桑威塌卟嘎琊叭

納摩普塔琊

雌雄金鳳心咒2545

นะโม3จบ

โอม จิตตัง มหาจิตตัง เอหิ พันธัง ปิยังมะมะ พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตา จิต 9จบ

佛首經三遍

嗡 集當 瑪哈集當 欸兮 潘湯 彼陽瑪瑪 帕阿拉航 素咔多 帕咔哇 納寐達 集 九遍

三頭神象法杖 經咒用法

主心咒---五世佛咒:

นะ กุกกุสันโธ ปะฐะวีจะวุทธานุภาเวนะ

โม โกนาคะมะโน อาโปจะวุทธานุภาเวนะ

ธา โคตะมะสากะยะมุนี วาโยจะวุทธานุภาเวนะ

ยะ อาริยะเมตไตรโย อากาสาจะวุทธานุภาเวนะ

ปัญจะพุทรานุภาเวนะ วินาศสะเมนตุ

納 古嘎古叁托 叭嗒威紮吾塌努葩維納

摩 郭納咔瑪諾 啊波紮吾塌努葩維納

塔 闊達瑪薩嘎亞姆尼 哇喲紮吾塌努葩維納

亞 阿哩亞寐岱喲 阿嘎薩紮吾塌努葩維納

般紮普拉努葩維納 威納薩勉篤

*若是用法杖避自然險災則用此經咒:

นะถาจะ มะถาจะ อะถาจะ อุถาจะ

納塌咋 瑪塌咋 阿塌咋 午塌咋

*若是祛毒治療則用此經咒:

อะยังหิเต มะยานุโม

阿陽兮迭 瑪琊努摩

*若是驅魔辟邪、破除魔障則用此經咒:

อะหัง ปิสาโธ อะหัง ปะริโจโร ปะริสสาโธตา

阿航 彼薩托 阿航 叭哩座羅 叭哩薩托達

龍婆通丹 2522 黑神木南帕亞

黑神木聖物心咒:

นะโม3จบ

นิจจังกาลัง ปิโยโหติ นิมิตตัยยัง มะหาตะมัง มะหาเตชัง พะเล เตโช ชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

佛首經三遍

逆藏嘎瑯 彼喲火抵 逆咪待陽 瑪哈達芒 瑪哈迭常 帕列 迭蹉 察伢篤 察伢芒咔瑯

黑神木崇迪佛 黑神木心咒後再誦:

นะโมพุทธายะ นะชาลิติ เอหิลาภัง ปิยังมะมะ

納摩普塔亞 納察黎迪 誒兮拉乓 彼陽瑪瑪

黑神木女王佛 黑神木心咒後再誦:

อิสวาสุ อุอากะสะ นะเมตตัง พรหมจิตตัง พรหมนิยัง

易薩瓦素 午阿嘎薩 納寐當 蓬集當 蓬逆陽

招財女神心咒:

นะโม3จบ

นะมะพะทะ อุอากะสะนะชาลีติ เอหิลาภัง ปิยังมะมะ มัจฉานิประสิทธิเม ภันเตโหติ

佛首經三遍

納瑪帕塔 午阿嘎薩納察黎迪 誒兮拉乓 彼陽瑪瑪 瑪察逆叭兮啼寐 潘迭火抵

六手掩面佛心咒:

นะโม3จบ

นะมะอะอุ อิติปาระมิตาตึงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติโพธิมะนุปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม

佛首經三遍

納瑪阿午 易帝巴拉咪達登薩 易帝薩潘努瑪咔達 易帝婆啼瑪努叭多 易帝彼娑咋迭納摩

希瓦裡尊者心咒:

นะโม3จบ

อิมินาสักกาเรนะ สิวะลงอภิปูชะนามิ นะชาลิติ ปะสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะภูชะนา สัพเพทิศา สะมาคะตา เอหิลาภา อาคัจฉันติ ปิยังมะมะ

佛首經三遍

易咪納薩嘎列納 希瓦隆阿辟卟察納逆 納察黎迪 叭兮啼拉帕 叭傘納集達 薩塔鴻迪 彼陽瑪瑪 薩培察納 帕普察納 薩培啼灑 薩瑪咔達 欸兮拉帕 阿咔禪迪 彼陽瑪瑪

薩利嘎人緣鳥心咒:

นะโม3จบ

สาลิกาถิง กะระณัง คาวังคาวา เอหิมะมะฯ

佛首經三遍

薩利嘎廷 嘎啦囊 咖汪咖哇 誒兮瑪瑪

龍婆通丹 一期純銀虎王

虎王瑟阿空心咒:

นะโม3จบ

อะภะยะคะ อะภะยะคา

佛首經三遍

阿帕亞咔 阿帕亞咖

龍婆通丹 2548 一期天童

古曼天童心咒:

นะโม3จบ

ราชะกุมาโรวา ราชะกุมารีวา

佛首經三遍

拉察古瑪羅哇 拉察古瑪哩哇

刷完你的卡
泰國僧人中什麼是僧銜 泰佛雜談

泰國僧人中什麼是僧銜

什麼是僧銜?泰國僧人除瞭龍婆這個尊稱外,還有一些特別的,例如山卡拉。山卡拉依然是泰語音譯,是僧王的頭銜, 整個國傢的僧人頭領,叫做山卡拉,例如山卡拉培。山卡拉楊,等等。僧王的候選頭銜,叫做:崇迪,還有...
關於佛牌裡的出塔古佛 泰佛雜談

關於佛牌裡的出塔古佛

我們常聽到的佛牌材料的介紹裡都會有一個名稱。那就是出塔古佛碎料,那麼到底這個出塔古佛是什麼呢。什麼是出塔? 今天我們來說一說。先從這個出塔講起。在泰國佛牌的歷史長河中,僧人們加持瞭佛牌後,結緣瞭一部分...
請佛牌需要生辰八字嗎?屬相佛牌有什麼講究 泰佛雜談

請佛牌需要生辰八字嗎?屬相佛牌有什麼講究

選佛牌看八字是根據你當下的問題推薦適合你改善問題的佛牌,而不是你的八字跟你的佛牌合不合、沖不沖。之前我這裡有善信說,有個看事兒的說佛牌會沖她。對於這樣的問題我真的很無奈,佛牌是助力,是信仰,它隻會在你...
冠蘭系列普及—符管(塔固 Tragrud) 泰佛雜談

冠蘭系列普及—符管(塔固 Tragrud)

今天普及一下大傢平時最常見到的 冠蘭聖物:符管 泰語發音為:Tragrud(塔固)音譯 。在馬來西亞,新加坡等地。大傢會稱為:符通。在國內人們習慣稱為:符管。塔固一詞,起源非常的早。塔:譯為很長的符咒...
泰國祈福蠟燭的由來及制作過程 泰佛雜談

泰國祈福蠟燭的由來及制作過程

各位小夥伴如果有幸去泰國遊玩的時候,見到泰國人傢中正在點燃蠟燭或者在廟裡見到有善信點燃蠟燭對著蠟燭不知道在說些什麼,不要驚奇也別覺得奇怪,在傢裡看到點蠟燭並不是停電瞭,這肯定是他目前碰到瞭什麼麻煩或者...
文化差異裡的好物 瓷面locket聖物 泰佛雜談

文化差異裡的好物 瓷面locket聖物

今天講講國內佛牌裡被人忽視的好物,瓷面 locket 外國華裔通常翻譯成:勒殼 音譯在除瞭粉牌 金屬牌之外,能夠獨當一面的就是瓷面locket聖物,在我的文章裡沒有那麼多的專業性,習慣以通俗的說法去敘...
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: